Nya fredagsrutinen

Nya fredagsrutinen

I samband med att Covid-19 bröt ut i världen och Sverige har vi stå inför en rad förändringar i vårt beteende. En av många rutiner som vi fått förändra är den populära fredagsrutinen som finns i ryggmärgen hos många företag, After Work. Det härliga sättet att runda av en intensiv vecka tillsammans med kollegorna försvann i samband med att alla vart placerade att arbeta hemifrån.

Men vi människor är vana att anpassa oss för att hitta nya rutiner och vanor. När vi inte kunde gå ned på den lokala puben, vart det istället så att vi introducerades för ett nytt koncept; Digital AW.

En Digital AW fungerar på samma sätt som en traditionell After Work, med skillnaden att du kan sitta i din bekväma kontorsstol, fåtölj eller soffa i ditt hem. Den digitala after worken växte snabbt fram bland företagen och många gjorde detta till en rutin under pandemin för att behålla moralen och sammanhållningen bland kollegorna.

En hel del företag satsade stort på konceptet genom att hyra studio och använda sig av professionell filmutrustning för att göra detta till ett lyckat koncept.

Nu när pandemin börjat lätta och Sverige precis släppt på sina restriktioner kommer den digital AW:n dö ut då?

Troligtvis inte är det korta svaret då många människor vant sig vid att arbeta hemifrån. Många företag ser också fördelarna med att ha ett mer hybridtänk kring kontoren. Dvs att det inte behöver vara antingen eller som det tidigare varit för medarbetarna. Att det finns ett mer flexibelt tänk där man utgår från varje persons arbetssituation kommer göra att många fortsatt arbetar helt eller delvis hemifrån.

Därför är det troligt att detta nya koncept kring digital AW är här för att stanna på ett eller annat sätt. Det är perfekt sätt att få ihop roliga event tillsammans med alla medarbetare, speciellt om företaget är utspritt på flera olika orter. Det allra bästa sättet är att göra det till ett ordentligt event genom att använda en studio med professionell utrustning och ett team som hjälper dig med det tekniska. Då kommer eventet troligtvis också bli betydligt mer uppskattat av alla inblandade.

Folksporten Padel

Folksporten Padel

Svensk idrott har haft ett tungt år i spåren av Covid-19. Med restriktioner från Folkhälsomyndigheten har den svenska idrotten knappast blomstrat den senaste tiden. 

Men en sport som man verkligen kan påstå har blomstrat de senaste året/åren är padel. Padel som är systersporten med tennis och med inslag från squash, kan påstås vara den nya folksporten i Sverige. 

Padeln har sitt ursprung i Sydamerika och närmare bestämt Mexico. Den har dock framförallt vuxit sig stor i Argentinga idag som är ett av de länder med flest aktiva padelspelare. Idag finns det över 3 miljoner aktiva padelspelare i landet och 10 000 padelbanor. Men innan sporten växte sig stor i Argentina hade den tagit sig från Mexico ned till Spanien. 

Det är framförallt därifrån som vi svenskar har fått inspirationen till att starta med denna fantastiska sport. Padeln är stor idag i Spanien och det internationella padelförbundet startades i Madrid 1991. 

I Sverige har sporten padel funnits sedan 1998 då den första padelbanan skall ha byggts. Men det dröje nästan 20 år innan padeln började på allvar ta fart i vårt avlånga land. Antalet padelspelare och padelbanor har ökat med flera tusen procent om vi ser till de senaste 7-8 åren. 

Enligt färska siffror från Svenska Padelförbundet finns det ca 500 padelbanor i Sverige under 2020. Att jämföras med de 17 padelbanor som fanns 2014. 

Antalet spelare i Sverige som har bokat en padelbana uppgick 2020 till 485 000 spelare. Att jämföras med de ca 169 000 spelare som bokade 2019, eller 620 st spelare som bokade 2014. 

Sporten har tagit ett sådant kraftigt fäste att man idag exempelvis planerar för att placera en padelbana på anrika NK-Husets tak. Padeln har med andra ord till och med letade sig in i anrika modehus tankar. 

Kostnaden Av Felrekrytering

Kostnaden Av Felrekrytering

När ett företag rekryterar medarbetare står de alltid inför en rad utmaningar och en viss risk. En rekrytering idag för ett företag kan bli en kostsam historia. För det första använder många företag idag ett rekryteringsföretag för att hitta rätt medarbetare. Det är inte helt billigt utan kan kosta tiotusentals kronor upp till ett par hundra tusen, för en rekrytering. Det är samtidigt så att företaget sparar enormt mycket tid. Har de dessutom inte kompetensen internt så brukar resultatet bli betydligt bättre när man använder en extern part i sin rekrytering. 
Förutom tiden företaget ändå lägger ned för att delta i rekryteringen. Skall de sedan se till att material och utbildning finns på plats för de nyanställde. Kostar i slutändan både tid och pengar.

Det här är den investering som företag oftast är tvungna att ta i samband med att nya medarbetare skall rekryteras till företaget. Blir det dessutom en felrekrytering, dvs att personen inte riktigt passar in i företaget eller visar sig inte ha den kompetensen som krävdes. Då blir det en ny kostnad som företaget måste ta för att hitta rätt person. Därför kan en felrekrytering för företaget bli en oerhört kostsam historia. 

Att rekrytera rätt medarbetare är en grundförutsättning för att få företaget att växa, men också en stor risk. 

Rätt underlag i rekryteringen

När en rekrytering skall genomföras för företaget är det rätt att beslutsfattaren på företaget ges rätt underlag. Det finns självklara underlag som CV, personligt brev, ev. utbildningar och certifikat, m.fl. Det tillsammans med intervjuer och eventuella tester är vanliga underlag. Ett annat underlag som börjar bli extremt mycket vanligare är en bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll genomförs som en säkerhetsåtgärd för företaget. Vanligtvis är en juridisk bakgrundskontroll det som genomförs i samband med en rekrytering. Då tittar företaget på personens eventuella förekomster i domar och brott. En annan typ av bakgrundskontroll som genomförs är att kontrollera utbildningar och arbetserfarenheter. Då tittat företaget upp att referenser och erfarenhet stämmer med CV och den information som delgivits i intervjuer. 

Employer branding

Employer branding

Employer branding är ett uttryck som knappast undgått någon person som har någonting med HR att göra. Det är dock inte alltid alla som vet vad det betyder eller förstått innebörden av Employer branding. Vi förklarar därför detta lite närmare.

Vad betyder Employer branding?

Employer branding betyder rakt översatt från engelskan”Arbetsgivarvarumärke” eller ”Arbetsgivarvarumärkeshantering”.
Kortfattat hur ett företags varumärke uppfattas som arbetsgivare.

Vad är Employer branding?

Som beskrivet innan handlar Employer branding hur ett företaga varumärke uppfattas som arbetsgivare. Till skillnad i ordinarie marknadsföring där man vanligtvis marknadsför sina produkter eller tjänster. Här handlar det om att marknadsföra företaget så att det utifrån sett uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta för att självklart kunna rekrytera, men också för att kunna rekrytera rätt kompetens.

I många branscher är det en kamp om ”talanger” inom vissa nischer. Där har företag en stor fördel att locka till sig rätt kompetens genom att ha ett starkt Employer branding.

Universum är ett företag som har specialiserat sig på Employer branding släpper årligen rankinglistor över de mest attraktiva arbetsgivarna. De samarbetar bland annat med över 2000 universitet världen över och sammanställer tre listor:

 • Sveriges främsta arbetsgivare – Länk till listan här
 • Studenternas drömarbetsgivare – Länk till listan här
 • Young Professionals drömarbetsgivare – Länk till listan här

Hur arbetar man med Employer branding?

Hur du arbetar med Employer branding är en fråga som går hand i hand med den företagskultur du bygger upp och hur du tar hand om dina medarbetare. Din bästa marknadsföring kommer alltid vara nuvarande eller före detta medarbetare på ditt företag. Trivs dessa medarbetare kommer de alltid vara ambassadörer för ditt företags Employer branding.

Förutom det är det viktigt att du tar fram en grundstrategi för hur du vill arbeta med ert Employer branding. En god start är att få en uppfattning hur ert arbetsgivarvarumärke uppfattas internt och externt.

Tips hur du kan starta ditt arbete med Employer branding!

Skapa en översikt hur ditt företag uppfattas av interna och externa genom att exempelvis ställa nedan frågor:

Internt

 • Hur är livet som anställd på företaget?
 • Trivs de över sin anställning på företaget?
 • Fördelar att arbeta hos er.
 • Nackdelar eller saker de gärna skulle vilja utveckla.
 • Hur är företagskulturen?
 • Hur är arbetsmiljön?

Externt

 • Hur uppfattas företaget av personer i samma bransch?
 • Hur uppfattas företaget av personer som inte är i samma bransch?
 • Finns det något rykte kring företaget?
 • Vad tycker tidigare anställda om företaget?
 • Kommuniceras det något om företagets kultur (sociala medier, bloggar osv.)

Digitala rekryteringar

Digitala rekryteringar

Det finns många fördelar med att rekryteringsprocesserna digitaliseras, allt ifrån att snabbheten och enkelheten att ha allting digitalt, till att kunna rekrytera fördomsfritt. Att allting digitalt snabbas på i samband med spridningen av Covid-19 kommer förmodligen göra att digitala rekryteringar snabbas på ett par år. Men det kan fortsatt vara en utmaning för många företag hur man skall tänka kring digital rekrytering.

Vad är en digital rekrytering?

När fysiska möten inte kan genomföras digitaliseras det mesta i rekryteringsprocessen. En digital rekryteringsprocess innebär att man rekryterar alla stegen som går att rekrytera. Det innefattar exempelvis;

 • Attraktion – Marknadsföring/Employer branding av företaget och marknadsföring av en specifik roll/rekrytering
 • Ansökningsprocess – Hur kandidater enkelt söker tjänsten och tillgodoser företaget med CV/LinkedIn.
 • Urval – Smidig process att skapa ett urval från de ansökningar som kommit in till tjänsten.
 • Intervjuer – Uppkopplade intervjuer via
 • Tester – Eventuell personlighetstester eller yrkesmässiga tester kopplade till rollen.
 • Bakgrundskontroll & referenstagning – Kontroll av eventuellt förekommande i brott samt referenstagning hos tidigare arbetsgivare.
 • Pre-boarding – En del som många företag missar. Men en digital pre-boarding underlättar för en medarbetare att komma igång och för medarbetaren själv att känna sig som en del av företaget.
 • Onboarding – Utbildning och uppsatt digital process för att den nya medarbetaren skall komma in i sin roll och i företaget.

I en del företag kan det krävas helt och hållet att detta digitaliseras. I andra företag kan det vara svårt att digitalisera samtliga processer.

Vilka delar bör man digitalisera i en rekrytering?

Allt som kan effektivisera en rekrytering tidsmässigt utan att kompromissa på kvalitén bör digitaliseras. Det är självklart en utmaning att ställa om sin rekryteringsprocess till 100% digital om den idag inte är det. De flesta företag idag har på ett eller annat sätt en digital process för attraktion och ansökan.

När vi kommer ned till urval och intervjuer har troligtvis många företag snabbat på processen med videomöten, i samband med att Covid-19 slog till över världen. Med tanke på att alltifrån vårdmöten med Kry eller liknande idag genomförs på videosamtal, så finns det ingen anledning till att inte börja med digitala intervjuer. Åtminstone i ett inledande skede för att skapa ett första urval.

Använder företaget personlighetstester och bakgrundskontroller finns det många smidiga digitala leverantörer för detta.

Pre-boarding är nästan tvunget idag att vara digitalt för att göra det effektivt. Pre-boarding introducerar den kommande medarbetaren för företagskulturen och arbetsplatsen. Det kan bestå av digitala presentationer eller helst rörligt material (video). Men det kan också vara att den kommande medarbetaren bjuds in på digitala workshops och möten för att kunna börja etablera kontakt med kommande kollegor.

Onboarding är precis som pre-boarding processen smidigast om grundmaterialet finns digitalt. Både för tidsbesparingen internt, men givetvis också för att den nya medarbetaren skall kunna känna att inlärningen sker i rätt takt. Att gå för snabbt fram med inlärningen kan i många fall bli kostsam.

Digitalisera arbetsplatsen

Digitalisera arbetsplatsen

Under många år har den underliggande utmaningen funnits för företag kring att ha anställda som arbetar hemifrån. Våren 2020 slog Covid19 (Corona) till över hela världen och Sverige valde att försöka hålla igång samhället så gott det gick. Men rekommendationerna var från Folkhälsomyndigheten att de som kan arbeta hemifrån, bör göra det. 

Flera företag har haft anställda som arbetar hemifrån, medan andra fick slänga sig in i 2020-talets nya moderna och digitala arbetsplats. Teams-möten, Slack-konversationer och Trello-tavlor ersatte trista morgonmöten, whiteboardtavlor och små snacket över kontors platserna. 

Vi lever just nu i en epidemi som har accelererat digitaliseringen av arbetsplatserna. Det kommer medföra enormt mycket gott, men också många nya utmaningar. 

Arbetsplatserna kommer om ett par år benämnas i hög grad som “innan corona” och “efter corona”. Framförallt de arbetsplatser som inte kommit speciellt långt i sin digitalisering när Corona slog till. 

Hur gör man för att digitalisera arbetsplatsen?

Att skapa en digitaliserad arbetsplats skiljer sig såklart från bransch till bransch. Men det finns några grundpelare att börja arbeta med för ett företag som precis klivit in digitaliseringen:

 • Skaffa en bra plattform för att kunna genomföra videosamtal. Det skapar effektiva möten och är ett sätt för att fortsätta hålla ihop gruppen/företaget genom att kollegor snabbt och enkelt kan se och prata med varandra. En populär och vanligt förekommande plattform är Microsoft Teams.
 • Använd video plattformen för att göra korta, effektiva möten. Ni kan på så sätt få mer gjort och samtidigt få med den sociala biten av arbetet. 
 • Hitta ett sätt att följa upp och sätta delmål för gruppen/kollegornas arbete. En plattform som Trello fungerar utmärkt för att skapa projekt och sätta upp delmål i form av kort. På detta sätt kan kollegorna enkelt uppdatera sitt arbete och respektive chef kan få en överblick över allas arbete. 

Hur skapar man en effektiv arbetsplats när alla arbetar hemifrån? 

En utmaning som helt plötsligt uppenbarade sig för många när corona spreds över världen var just hur man får ett företag att fungera trots att de anställda arbetar hemifrån. Det är en enorm omställning för många företag att först och främst få deras företag att fungera dagligen utan sina medarbetare på plats. Men det är också en stor utmaning när det kommer till att behålla företagets kärna och kultur. När kollegor inte möts fysiskt, upplever många att innovationsförmågan försämras och mindre arbete blir gjort. Dessutom finns det en utmaning att behålla medarbetarnas psykiska hälsa. 

För att kunna behålla medarbetarnas möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt krävs rätt förutsättningar tekniskt. I mångas fall krävs det investeringar i verktyg som effektiviserar medarbetarnas arbete hemifrån. Vi har nämnt några övergripande innan, men det finns många fler. 

En annan viktig fråga är den sociala och det psykiska välmåendet för medarbetarna. Många mår och arbetar bättre hemifrån, men för många blir det en slags isolering. Det är framförallt för dessa medarbetare som företag måste hålla ögonen öppna för. Skapa förutsättningar på företaget att kunna arbeta på bägge sätten. Det är det som verkligen kommer sätta rätt förutsättningar när vi nu kliver in i en ny era av digitaliserade företag.