Browsed by
Kategori: Företag

Employer branding

Employer branding

Employer branding är ett uttryck som knappast undgått någon person som har någonting med HR att göra. Det är dock inte alltid alla som vet vad det betyder eller förstått innebörden av Employer branding. Vi förklarar därför detta lite närmare.

Vad betyder Employer branding?

Employer branding betyder rakt översatt från engelskan”Arbetsgivarvarumärke” eller ”Arbetsgivarvarumärkeshantering”.
Kortfattat hur ett företags varumärke uppfattas som arbetsgivare.

Vad är Employer branding?

Som beskrivet innan handlar Employer branding hur ett företaga varumärke uppfattas som arbetsgivare. Till skillnad i ordinarie marknadsföring där man vanligtvis marknadsför sina produkter eller tjänster. Här handlar det om att marknadsföra företaget så att det utifrån sett uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Detta för att självklart kunna rekrytera, men också för att kunna rekrytera rätt kompetens.

I många branscher är det en kamp om ”talanger” inom vissa nischer. Där har företag en stor fördel att locka till sig rätt kompetens genom att ha ett starkt Employer branding.

Universum är ett företag som har specialiserat sig på Employer branding släpper årligen rankinglistor över de mest attraktiva arbetsgivarna. De samarbetar bland annat med över 2000 universitet världen över och sammanställer tre listor:

 • Sveriges främsta arbetsgivare – Länk till listan här
 • Studenternas drömarbetsgivare – Länk till listan här
 • Young Professionals drömarbetsgivare – Länk till listan här

Hur arbetar man med Employer branding?

Hur du arbetar med Employer branding är en fråga som går hand i hand med den företagskultur du bygger upp och hur du tar hand om dina medarbetare. Din bästa marknadsföring kommer alltid vara nuvarande eller före detta medarbetare på ditt företag. Trivs dessa medarbetare kommer de alltid vara ambassadörer för ditt företags Employer branding.

Förutom det är det viktigt att du tar fram en grundstrategi för hur du vill arbeta med ert Employer branding. En god start är att få en uppfattning hur ert arbetsgivarvarumärke uppfattas internt och externt.

Tips hur du kan starta ditt arbete med Employer branding!

Skapa en översikt hur ditt företag uppfattas av interna och externa genom att exempelvis ställa nedan frågor:

Internt

 • Hur är livet som anställd på företaget?
 • Trivs de över sin anställning på företaget?
 • Fördelar att arbeta hos er.
 • Nackdelar eller saker de gärna skulle vilja utveckla.
 • Hur är företagskulturen?
 • Hur är arbetsmiljön?

Externt

 • Hur uppfattas företaget av personer i samma bransch?
 • Hur uppfattas företaget av personer som inte är i samma bransch?
 • Finns det något rykte kring företaget?
 • Vad tycker tidigare anställda om företaget?
 • Kommuniceras det något om företagets kultur (sociala medier, bloggar osv.)

Digitala rekryteringar

Digitala rekryteringar

Det finns många fördelar med att rekryteringsprocesserna digitaliseras, allt ifrån att snabbheten och enkelheten att ha allting digitalt, till att kunna rekrytera fördomsfritt. Att allting digitalt snabbas på i samband med spridningen av Covid-19 kommer förmodligen göra att digitala rekryteringar snabbas på ett par år. Men det kan fortsatt vara en utmaning för många företag hur man skall tänka kring digital rekrytering.

Vad är en digital rekrytering?

När fysiska möten inte kan genomföras digitaliseras det mesta i rekryteringsprocessen. En digital rekryteringsprocess innebär att man rekryterar alla stegen som går att rekrytera. Det innefattar exempelvis;

 • Attraktion – Marknadsföring/Employer branding av företaget och marknadsföring av en specifik roll/rekrytering
 • Ansökningsprocess – Hur kandidater enkelt söker tjänsten och tillgodoser företaget med CV/LinkedIn.
 • Urval – Smidig process att skapa ett urval från de ansökningar som kommit in till tjänsten.
 • Intervjuer – Uppkopplade intervjuer via
 • Tester – Eventuell personlighetstester eller yrkesmässiga tester kopplade till rollen.
 • Bakgrundskontroll & referenstagning – Kontroll av eventuellt förekommande i brott samt referenstagning hos tidigare arbetsgivare.
 • Pre-boarding – En del som många företag missar. Men en digital pre-boarding underlättar för en medarbetare att komma igång och för medarbetaren själv att känna sig som en del av företaget.
 • Onboarding – Utbildning och uppsatt digital process för att den nya medarbetaren skall komma in i sin roll och i företaget.

I en del företag kan det krävas helt och hållet att detta digitaliseras. I andra företag kan det vara svårt att digitalisera samtliga processer.

Vilka delar bör man digitalisera i en rekrytering?

Allt som kan effektivisera en rekrytering tidsmässigt utan att kompromissa på kvalitén bör digitaliseras. Det är självklart en utmaning att ställa om sin rekryteringsprocess till 100% digital om den idag inte är det. De flesta företag idag har på ett eller annat sätt en digital process för attraktion och ansökan.

När vi kommer ned till urval och intervjuer har troligtvis många företag snabbat på processen med videomöten, i samband med att Covid-19 slog till över världen. Med tanke på att alltifrån vårdmöten med Kry eller liknande idag genomförs på videosamtal, så finns det ingen anledning till att inte börja med digitala intervjuer. Åtminstone i ett inledande skede för att skapa ett första urval.

Använder företaget personlighetstester och bakgrundskontroller finns det många smidiga digitala leverantörer för detta.

Pre-boarding är nästan tvunget idag att vara digitalt för att göra det effektivt. Pre-boarding introducerar den kommande medarbetaren för företagskulturen och arbetsplatsen. Det kan bestå av digitala presentationer eller helst rörligt material (video). Men det kan också vara att den kommande medarbetaren bjuds in på digitala workshops och möten för att kunna börja etablera kontakt med kommande kollegor.

Onboarding är precis som pre-boarding processen smidigast om grundmaterialet finns digitalt. Både för tidsbesparingen internt, men givetvis också för att den nya medarbetaren skall kunna känna att inlärningen sker i rätt takt. Att gå för snabbt fram med inlärningen kan i många fall bli kostsam.

Digitalisera arbetsplatsen

Digitalisera arbetsplatsen

Under många år har den underliggande utmaningen funnits för företag kring att ha anställda som arbetar hemifrån. Våren 2020 slog Covid19 (Corona) till över hela världen och Sverige valde att försöka hålla igång samhället så gott det gick. Men rekommendationerna var från Folkhälsomyndigheten att de som kan arbeta hemifrån, bör göra det. 

Flera företag har haft anställda som arbetar hemifrån, medan andra fick slänga sig in i 2020-talets nya moderna och digitala arbetsplats. Teams-möten, Slack-konversationer och Trello-tavlor ersatte trista morgonmöten, whiteboardtavlor och små snacket över kontors platserna. 

Vi lever just nu i en epidemi som har accelererat digitaliseringen av arbetsplatserna. Det kommer medföra enormt mycket gott, men också många nya utmaningar. 

Arbetsplatserna kommer om ett par år benämnas i hög grad som “innan corona” och “efter corona”. Framförallt de arbetsplatser som inte kommit speciellt långt i sin digitalisering när Corona slog till. 

Hur gör man för att digitalisera arbetsplatsen?

Att skapa en digitaliserad arbetsplats skiljer sig såklart från bransch till bransch. Men det finns några grundpelare att börja arbeta med för ett företag som precis klivit in digitaliseringen:

 • Skaffa en bra plattform för att kunna genomföra videosamtal. Det skapar effektiva möten och är ett sätt för att fortsätta hålla ihop gruppen/företaget genom att kollegor snabbt och enkelt kan se och prata med varandra. En populär och vanligt förekommande plattform är Microsoft Teams.
 • Använd video plattformen för att göra korta, effektiva möten. Ni kan på så sätt få mer gjort och samtidigt få med den sociala biten av arbetet. 
 • Hitta ett sätt att följa upp och sätta delmål för gruppen/kollegornas arbete. En plattform som Trello fungerar utmärkt för att skapa projekt och sätta upp delmål i form av kort. På detta sätt kan kollegorna enkelt uppdatera sitt arbete och respektive chef kan få en överblick över allas arbete. 

Hur skapar man en effektiv arbetsplats när alla arbetar hemifrån? 

En utmaning som helt plötsligt uppenbarade sig för många när corona spreds över världen var just hur man får ett företag att fungera trots att de anställda arbetar hemifrån. Det är en enorm omställning för många företag att först och främst få deras företag att fungera dagligen utan sina medarbetare på plats. Men det är också en stor utmaning när det kommer till att behålla företagets kärna och kultur. När kollegor inte möts fysiskt, upplever många att innovationsförmågan försämras och mindre arbete blir gjort. Dessutom finns det en utmaning att behålla medarbetarnas psykiska hälsa. 

För att kunna behålla medarbetarnas möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt krävs rätt förutsättningar tekniskt. I mångas fall krävs det investeringar i verktyg som effektiviserar medarbetarnas arbete hemifrån. Vi har nämnt några övergripande innan, men det finns många fler. 

En annan viktig fråga är den sociala och det psykiska välmåendet för medarbetarna. Många mår och arbetar bättre hemifrån, men för många blir det en slags isolering. Det är framförallt för dessa medarbetare som företag måste hålla ögonen öppna för. Skapa förutsättningar på företaget att kunna arbeta på bägge sätten. Det är det som verkligen kommer sätta rätt förutsättningar när vi nu kliver in i en ny era av digitaliserade företag.