Browsed by
Kategori: Uncategorized

Digitala rekryteringar

Digitala rekryteringar

Det finns många fördelar med att rekryteringsprocesserna digitaliseras, allt ifrån att snabbheten och enkelheten att ha allting digitalt, till att kunna rekrytera fördomsfritt. Att allting digitalt snabbas på i samband med spridningen av Covid-19 kommer förmodligen göra att digitala rekryteringar snabbas på ett par år. Men det kan fortsatt vara en utmaning för många företag hur man skall tänka kring digital rekrytering.

Vad är en digital rekrytering?

När fysiska möten inte kan genomföras digitaliseras det mesta i rekryteringsprocessen. En digital rekryteringsprocess innebär att man rekryterar alla stegen som går att rekrytera. Det innefattar exempelvis;

  • Attraktion – Marknadsföring/Employer branding av företaget och marknadsföring av en specifik roll/rekrytering
  • Ansökningsprocess – Hur kandidater enkelt söker tjänsten och tillgodoser företaget med CV/LinkedIn.
  • Urval – Smidig process att skapa ett urval från de ansökningar som kommit in till tjänsten.
  • Intervjuer – Uppkopplade intervjuer via
  • Tester – Eventuell personlighetstester eller yrkesmässiga tester kopplade till rollen.
  • Bakgrundskontroll & referenstagning – Kontroll av eventuellt förekommande i brott samt referenstagning hos tidigare arbetsgivare.
  • Pre-boarding – En del som många företag missar. Men en digital pre-boarding underlättar för en medarbetare att komma igång och för medarbetaren själv att känna sig som en del av företaget.
  • Onboarding – Utbildning och uppsatt digital process för att den nya medarbetaren skall komma in i sin roll och i företaget.

I en del företag kan det krävas helt och hållet att detta digitaliseras. I andra företag kan det vara svårt att digitalisera samtliga processer.

Vilka delar bör man digitalisera i en rekrytering?

Allt som kan effektivisera en rekrytering tidsmässigt utan att kompromissa på kvalitén bör digitaliseras. Det är självklart en utmaning att ställa om sin rekryteringsprocess till 100% digital om den idag inte är det. De flesta företag idag har på ett eller annat sätt en digital process för attraktion och ansökan.

När vi kommer ned till urval och intervjuer har troligtvis många företag snabbat på processen med videomöten, i samband med att Covid-19 slog till över världen. Med tanke på att alltifrån vårdmöten med Kry eller liknande idag genomförs på videosamtal, så finns det ingen anledning till att inte börja med digitala intervjuer. Åtminstone i ett inledande skede för att skapa ett första urval.

Använder företaget personlighetstester och bakgrundskontroller finns det många smidiga digitala leverantörer för detta.

Pre-boarding är nästan tvunget idag att vara digitalt för att göra det effektivt. Pre-boarding introducerar den kommande medarbetaren för företagskulturen och arbetsplatsen. Det kan bestå av digitala presentationer eller helst rörligt material (video). Men det kan också vara att den kommande medarbetaren bjuds in på digitala workshops och möten för att kunna börja etablera kontakt med kommande kollegor.

Onboarding är precis som pre-boarding processen smidigast om grundmaterialet finns digitalt. Både för tidsbesparingen internt, men givetvis också för att den nya medarbetaren skall kunna känna att inlärningen sker i rätt takt. Att gå för snabbt fram med inlärningen kan i många fall bli kostsam.