Digitalisera arbetsplatsen

Digitalisera arbetsplatsen

Under många år har den underliggande utmaningen funnits för företag kring att ha anställda som arbetar hemifrån. Våren 2020 slog Covid19 (Corona) till över hela världen och Sverige valde att försöka hålla igång samhället så gott det gick. Men rekommendationerna var från Folkhälsomyndigheten att de som kan arbeta hemifrån, bör göra det. 

Flera företag har haft anställda som arbetar hemifrån, medan andra fick slänga sig in i 2020-talets nya moderna och digitala arbetsplats. Teams-möten, Slack-konversationer och Trello-tavlor ersatte trista morgonmöten, whiteboardtavlor och små snacket över kontors platserna. 

Vi lever just nu i en epidemi som har accelererat digitaliseringen av arbetsplatserna. Det kommer medföra enormt mycket gott, men också många nya utmaningar. 

Arbetsplatserna kommer om ett par år benämnas i hög grad som “innan corona” och “efter corona”. Framförallt de arbetsplatser som inte kommit speciellt långt i sin digitalisering när Corona slog till. 

Hur gör man för att digitalisera arbetsplatsen?

Att skapa en digitaliserad arbetsplats skiljer sig såklart från bransch till bransch. Men det finns några grundpelare att börja arbeta med för ett företag som precis klivit in digitaliseringen:

  • Skaffa en bra plattform för att kunna genomföra videosamtal. Det skapar effektiva möten och är ett sätt för att fortsätta hålla ihop gruppen/företaget genom att kollegor snabbt och enkelt kan se och prata med varandra. En populär och vanligt förekommande plattform är Microsoft Teams.
  • Använd video plattformen för att göra korta, effektiva möten. Ni kan på så sätt få mer gjort och samtidigt få med den sociala biten av arbetet. 
  • Hitta ett sätt att följa upp och sätta delmål för gruppen/kollegornas arbete. En plattform som Trello fungerar utmärkt för att skapa projekt och sätta upp delmål i form av kort. På detta sätt kan kollegorna enkelt uppdatera sitt arbete och respektive chef kan få en överblick över allas arbete. 

Hur skapar man en effektiv arbetsplats när alla arbetar hemifrån? 

En utmaning som helt plötsligt uppenbarade sig för många när corona spreds över världen var just hur man får ett företag att fungera trots att de anställda arbetar hemifrån. Det är en enorm omställning för många företag att först och främst få deras företag att fungera dagligen utan sina medarbetare på plats. Men det är också en stor utmaning när det kommer till att behålla företagets kärna och kultur. När kollegor inte möts fysiskt, upplever många att innovationsförmågan försämras och mindre arbete blir gjort. Dessutom finns det en utmaning att behålla medarbetarnas psykiska hälsa. 

För att kunna behålla medarbetarnas möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt krävs rätt förutsättningar tekniskt. I mångas fall krävs det investeringar i verktyg som effektiviserar medarbetarnas arbete hemifrån. Vi har nämnt några övergripande innan, men det finns många fler. 

En annan viktig fråga är den sociala och det psykiska välmåendet för medarbetarna. Många mår och arbetar bättre hemifrån, men för många blir det en slags isolering. Det är framförallt för dessa medarbetare som företag måste hålla ögonen öppna för. Skapa förutsättningar på företaget att kunna arbeta på bägge sätten. Det är det som verkligen kommer sätta rätt förutsättningar när vi nu kliver in i en ny era av digitaliserade företag. 

Kommentarer är stängda.