Shangoshorn

En webbplats skapad för nyheter och blogginlägg inom mängd olika branscher. Artiklar och blogginlägg är skapade för att skapa intresse för dig som besökare. Här tillhandahåller vi information inom en rad olika branscher och ämnesområden:

Exempelvis; Juridik, Rekrytering, Företagande, Bank, Finans, Försäkring och Bygg

Kostnaden av Felrekrytering

När ett företag rekryterar medarbetare står de alltid inför en rad utmaningar och en viss risk. En rekrytering idag för ett företag kan bli en kostsam historia. För det första använder många företag idag ett rekryteringsföretag för att hitta rätt medarbetare. Det är inte helt billigt utan kan kosta tiotusentals kronor upp till ett par hundra tusen, för en rekrytering. Det är samtidigt så att företaget sparar enormt mycket tid. Har de dessutom inte kompetensen internt så brukar resultatet bli betydligt bättre när man använder en extern part i sin rekrytering. 
Förutom tiden företaget ändå lägger ned för att delta i rekryteringen. Skall de sedan se till att material och utbildning finns på plats för de nyanställde. Kostar i slutändan både tid och pengar.

Det här är den investering som företag oftast är tvungna att ta i samband med att nya medarbetare skall rekryteras till företaget. Blir det dessutom en felrekrytering, dvs att personen inte riktigt passar in i företaget eller visar sig inte ha den kompetensen som krävdes. Då blir det en ny kostnad som företaget måste ta för att hitta rätt person. Därför kan en felrekrytering för företaget bli en oerhört kostsam historia. 

Att rekrytera rätt medarbetare är en grundförutsättning för att få företaget att växa, men också en stor risk. 

Rätt underlag i rekryteringen

När en rekrytering skall genomföras för företaget är det rätt att beslutsfattaren på företaget ges rätt underlag. Det finns självklara underlag som CV, personligt brev, ev. utbildningar och certifikat, m.fl. Det tillsammans med intervjuer och eventuella tester är vanliga underlag. Ett annat underlag som börjar bli extremt mycket vanligare är en bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll genomförs som en säkerhetsåtgärd för företaget. Vanligtvis är en juridisk bakgrundskontroll det som genomförs i samband med en rekrytering. Då tittar företaget på personens eventuella förekomster i domar och brott. En annan typ av bakgrundskontroll som genomförs är att kontrollera utbildningar och arbetserfarenheter. Då tittat företaget upp att referenser och erfarenhet stämmer med CV och den information som delgivits i intervjuer. 

Juridiska bakgrundskontroller

När man talar om bakgrundskontroller i samband med en rekrytering, är det vanligtvis en juridisk bakgrundskontroll som man syftar på då. En juridisk bakgrundskontroll är fullt möjligt att genomföra på ett lagligt sätt. Det finns leverantörer idag som arbetar med att objektivt ta fram exempelvis domar på personer. Det är möjligt med tanke på Sveriges grundlag, som gör dessa handlingar till allmänna handlingar. 

Syftet med en juridisk bakgrundskontroll är inte att få skvaller eller information om en person. Det är huvudsakligen för att få all fakta och för att kunna utröna om företaget löper någon risk genom att anställa personen i fråga. 

När en person har en dom på sig, betyder det vanligtvis inte att de inte får jobbet på grund av detta. Det absolut bästa under en arbetsintervju är att vara helt uppriktig med informationen om dig själv. Har du dömts för ett brott är det alltid bättre att informationen först kommer ifrån dig. Det ser betydligt sämre ut om företaget hittar en dom via en bakgrundskontroll på dig utan att du informerat om detta. 

Bakgrundskontroller skapar också en rättvisa för alla som är aktuella för ett jobb. Att ingen kan ljuga sig till ett jobb genom att uppge falsk information. 

Folksporten Padel

Svensk idrott har haft ett tungt år i spåren av Covid-19. Med restriktioner från Folkhälsomyndigheten har den svenska idrotten knappast blomstrat den senaste tiden. 

Men en sport som man verkligen kan påstå har blomstrat de senaste året/åren är padel. Padel som är systersporten med tennis och med inslag från squash, kan påstås vara den nya folksporten i Sverige. 

Padeln har sitt ursprung i Sydamerika och närmare bestämt Mexico. Den har dock framförallt vuxit sig stor i Argentinga idag som är ett av de länder med flest aktiva padelspelare. Idag finns det över 3 miljoner aktiva padelspelare i landet och 10 000 padelbanor. Men innan sporten växte sig stor i Argentina hade den tagit sig från Mexico ned till Spanien. 

Det är framförallt därifrån som vi svenskar har fått inspirationen till att starta med denna fantastiska sport. Padeln är stor idag i Spanien och det internationella padelförbundet startades i Madrid 1991. 

I Sverige har sporten padel funnits sedan 1998 då den första padelbanan skall ha byggts. Men det dröje nästan 20 år innan padeln började på allvar ta fart i vårt avlånga land. Antalet padelspelare och padelbanor har ökat med flera tusen procent om vi ser till de senaste 7-8 åren. 

Enligt färska siffror från Svenska Padelförbundet finns det ca 500 padelbanor i Sverige under 2020. Att jämföras med de 17 padelbanor som fanns 2014. 

Antalet spelare i Sverige som har bokat en padelbana uppgick 2020 till 485 000 spelare. Att jämföras med de ca 169 000 spelare som bokade 2019, eller 620 st spelare som bokade 2014. 

Sporten har tagit ett sådant kraftigt fäste att man idag exempelvis planerar för att placera en padelbana på anrika NK-Husets tak. Padeln har med andra ord till och med letade sig in i anrika modehus tankar.